اطلاعات تماس

۰۲۱-۳۳۹۳۷۹۸۷-۵

۰۴۱-۳۴۲۱۶۷۳۲

طرح کرکره سینوسی

sinoosi

عرض ورق گسترده        ۱۲۵cm      ۱۰۰cm

پوشش مفید                 ۸۷cm          ۷۴cm

ضخامت ورق                  ۰٫۳ تا ۰٫۹ mm