قیمت ها

به علت نوسانات بازار قيمت ها به صورت تلفني اعلام مي گردد .