موجودي انبار

ليست موجودي به تاريخ۷۹۶/۰۹/۲۱

 

موجودي ورق گالوانيزه :

ورق ۴۸ عرض ۱۰۷ سفيد گالوانيزه

ورق ۵۰ عرض ۱۰۰ سفيد گالوانيزه

ورق ۵۰ عرض ۱۲۵ سفيد گالوانيزه

ورق ۶۰ عرض ۱۲۵ سفيد گالوانيزه

ورق ۷۰ عرض ۱۲۵ سفيد گالوانيزه

ورق ۸۰ عرض ۱۰۰ سفيد گالوانيزه

ورق ۱٫۵ عرض ۱۲۵ سفيد گالوانيزه

ورق ۲ عرض ۱۰۰ سفيد گالوانيزه

ورق ۲ عرض ۱۲۵ سفيد گالوانيزه

 

 

موجودي ورق روغني :

ورق ۶۰ عرض ۱۲۵ روغني

ورق ۸۰ عرض ۱۰۰ روغني

ورق ۹۰ عرض ۱۰۰ روغني

ورق ۱٫۲۵ عرض ۱۰۰ روغني

ورق ۱٫۲۵ عرض ۱۲۵ روغني

ورق ۱٫۵عرض ۱۰۰ روغني

 

موجودي ورق رنگي :

ورق ۳۰ عرض ۱۰۰ سفيد رنگي

ورق ۵۰ عرض ۱۰۰ سفيد رنگي

ورق ۵۰ عرض ۱۲۵ سفيد رنگي

ورق ۵۰ عرض ۱۰۰ پرتقالي

ورق ۵۰ عرض ۱۰۰ نارنجي

ورق ۵۰ عرض ۱۲۵ نارنجي

ورق ۵۰ عرض ۱۲۵ صورتي

ورق ۵۰ عرض ۱۲۵ بنفش

ورق ۵۰ عرض ۱۰۰ سفال

ورق ۵۰ عرض ۱۲۵ سفال

ورق ۴۵ عرض ۱۲۵ قرمز

ورق ۵۰ عرض ۱۰۰ قرمز

ورق ۴۵ عرض ۱۲۵ آبي

ورق ۵۰ عرض ۱۰۰۰ آبي

ورق ۶۰ عرض ۱۲۵ آبي

ورق ۵۰ عرض ۱۲۵ سبز

 

 

همه ورق هاي فوق پاي برش سينوسي – ذوزنقه – برش ساده و رول به رول بوده و آماده ارسال به

تمام نقاط ايران به صورت رايگان ميباشد .