موجودي انبار

ليست موجودي به تاريخ۶۱۳۹۶/۰۷/۲۰

 

موجودي ورق گالوانيزه :

ورق ۴۸ عرض ۱۰۷ سفيد گالوانيزه

ورق ۵۰ عرض ۱۰۰ سفيد گالوانيزه

ورق ۶۰ عرض ۱۲۵ سفيد گالوانيزه

ورق ۷۰ عرض ۱۲۵ سفيد گالوانيزه

ورق ۹۰ عرض ۱۰۰ سفيد گالوانيزه

ورق ۹۰ عرض ۱۲۵ سفيد گالوانيزه

ورق ۱٫۲۵ عرض ۱۲۵ سفيد گالوانيزه

 

 

موجودي ورق روغني :

ورق ۷۰ عرض ۱۲۵ روغني

ورق ۱ عرض ۱۲۵ روغني ( برش شده )

ورق ۱٫۲۵ عرض ۱۰۰ روغني ( برش شده )

ورق ۴۰ عرض ۱۰۰ روغني ( رول به رول شده )

ورق روغني مخلوط

ورق روغني ابعادي

موجودي ورق رنگي :

ورق ۴۵ عرض ۱۰۷ سفيد رنگي

ورق ۵۰ عرض ۱۲۵ سفيدرنگي

ورق ۵۰ عرض ۱۲۵ آبي

ورق ۶۰ عرض ۱۲۵ آبي

ورق ۵۰ عرض ۱۲۵ قرمز

ورق ۵۰ عرض ۱۰۰ نارنجي

ورق ۵۰ عرض ۱۲۵ نارنجي

ورق ۵۰ عرض ۱۰۰ پرتقالي

ورق ۵۰ عرض ۱۲۵ پرتقالي

ورق ۵۰ عرض ۱۲۵ سفال

ورق ۵۰ عرض ۱۲۵ قهوه اي

ورق ۵۰ عرض ۱۲۵ صورتي

ورق ۵۰ عرض ۱۲۵ سبز

ورق ۵۰ عرض ۱۲۵ بنفش

 

 

 

 

همه ورق هاي فوق پاي برش سينوسي – ذوزنقه – برش ساده و رول به رول بوده و آماده ارسال به

تمام نقاط ايران به صورت رايگان ميباشد .