موجودي انبار

ليست موجودي به تاريخ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

 

موجودي ورق گالوانيزه :

ورق ۴۰ عرض ۱۰۰ سفید گالوانیزه

ورق ۵۰ عرض ۱۲۵ سفید گالوانیزه

ورق ۶۰ عرض ۱۰۰ سفید گالوانیزه

ورق ۶۰ عرض ۱۲۵ سفيد گالوانيزه

ورق ۷۰ عرض۱۰۰ سفید گالوانیزه

ورق ۷۰ عرض ۱۲۵ سفيد گالوانيزه

ورق ۸۰ عرض ۱۰۰ سفيد گالوانيزه

ورق ۱ عرض ۱۰۰ سفید گالوانیزه

ورق ۱ عرض ۱۲۵ سفید گالوانیزه

ورق ۱٫۵ عرض ۱۲۵ سفيد گالوانيزه

ورق ۲ عرض ۱۰۰ سفيد گالوانيزه

ورق ۲ عرض ۱۲۵ سفید گالوانیزه

 

 

موجودي ورق رنگي :

ورق ۳۵ عرض ۱۰۰ سفید نگی

ورق ۴۰ عرض ۱۰۰ سفید رنگی

ورق ۴۰ عرض ۱۰۷ سفید رنگی

ورق ۵۰ عرض ۱۰۰ سفید رنگی

ورق ۵۰ عرض ۱۲۵ سفید رنگی

ورق ۵۰ عرض ۱۲۵ قهوه ای

ورق ۵۰ عرض ۱۰۰ نارنجي

ورق ۵۰ عرض ۱۲۵ صورتي

ورق ۴۵ عرض ۱۲۵ قرمز

ورق ۵۰ عرض ۱۲۵ قرمز

ورق ۵۰ عرض ۱۰۰ آبي

ورق ۵۰ عرض ۱۲۵ ابی

ورق ۵۰ عرض ۱۲۵ کرم

 

 

همه ورق هاي فوق پاي برش سينوسي – ذوزنقه – برش ساده و رول به رول بوده و آماده ارسال به

تمام نقاط ايران به صورت رايگان ميباشد .