upvc

u

 

شركت صدرا فولاد ظفر توليد كننده پروفيل هاي تقويتي گالوانيزه و فريم مخصوص درب و پنجره upvc مي باشد .

تامين مواد اوليه مورد نياز براي توليد پروفيل هاي تقويتي با ورود ورق رول گالوانيزه به شركت صدرا فولاد ظفر آغاز مي گردد سپس وارد خط توليد مي شود ورق هاي رول پس از مسطح شدن در خط توليد به دستگاه هاي نواربري ، رول فرمي و بسته بندي سپرده مي شود تا در ابعاد و اندازه هاي تعريف شده آماده بهره برداري گردند و سپس به عنوان عنصر مقاوم ساز درب و پنجره هاي upvc آماده مي گردند .