دفتر تهران

آدرس: خیابان استاد مطهری – نبش سهروردی – جنب بانک پاسارگاد پلاک ۹۸ واحد ۵

۰۲۱-۸۸۳۴۱۴۱۷-۱۹

تلفن مدیر فروش تهران محمد ظفر

۰۹۱۲۳۰۷۲۵۵۴

تلفن مدیر فروش تبریز رامین ظفر

۰۹۱۲۷۰۰۷۵۲۳

دفتر تبریز

تبریز – روبروی پالایشگاه فلکه – اول سردرود  – اول جاده خلجان

تلفن: ۴-۳۴۲۱۰۱۳۱-۰۴۱

۰۴۱-۳۴۲۱۶۷۳۲

فکس: ۳۴۲۱۶۷۴۶-۰۴۱

ایمیل: info@sadrafoolad.ir

فهرست