ليست موجودي به تاريخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

موجودي ورق گالوانيزه :

ورق ۴۰ عرض ۱۰۰ سفید گالوانیزه

ورق ۴۲ عرض ۱۲۵ سفید گالوانیزه

ورق ۵۰عرض ۱۰۰ سفید گالوانیزه

ورق ۵۰ عرض ۱۲۵ سفید گالوانیزه

ورق۶۰ عرض ۱۲۵ سفید گالوانیزه

ورق ۷۰ عرض ۱۰۰ سفید گالوانیزه

ورق ۷۰ عرض ۱۲۵ سفید گالوانیزه

ورق ۱ عرض ۱۲۵ سفید گالوانیزه

ورق ۸۰ عرض ۱۲۵ سفید گالوانیزه

ورق ۹۰ عرض ۱۲۵ سفید گالوانیزه

ورق ۱ عرض ۱۲۵ سفید گالوانیزه

ورق ۱/۲ عرض ۱۰۰ سفید گالوانیزه

ورق ۱/۲۵ عرض۱۰۰ سفید گالوانیزه

ورق ۲ عرض ۱۲۵ سفید گالوانیزه

موجودي ورق رنگي :

ورق ۳۵ عرض ۱۰۰ سفید رنگی

ورق ۳۰عرض ۱۰۰ سفید رنگی

ورق ۴۶ عرض ۱۰۰ سفید رنگی

ورق ۵۰ عرض ۷۶سفید رنگی

ورق ۵۰ عرض ۱۰۰ سفید رنگی

ورق ۵۰ عرض ۱۲۵ قرمز

ورق۶۰ عرض ۱۲۵ قرمز

ورق ۵۰ عرض ۱۲۵ نارنجی

ورق ۵۰ عرض ۱۲۵ آبی

ورق ۴۵ عرض ۱۲۵ طوسی

ورق ۴۸ عرض ۱۰۰ پرتقالی

ورق ۴۸ عرض ۱۲۵ پرتقالی

ورق ۴۸ عرض ۱۲۵ بنفش

ورق ۵۰ عرض ۱۲۵ سبز

ورق ۴۸ عرض ۱۲۵ قهوه ای سوخته

همه ورق هاي فوق پاي برش کرکره سينوسي-کرکره ذوزنقه-طرح لمبه-طرح سفال-برش ساده و رول به رول بوده و آماده ارسال به تمام نقاط ايران  ميباشد .

فهرست